Jedinstvenom metodologijom do zelenih oznaka proizvoda

Evropska komisija predložila je metodologiju kojom će kompanije meriti koliko su njihovi proizvodi „zeleni“ i kakav je njihov uticaj na životnu sredinu i o tome obaveštavati potrošače.

Jedinstvenom metodologijom do zelenih oznaka proizvoda

Prema nedavnom istraživanju, gotovo polovina potrošača u Evropskoj uniji (48%) zbunjena je mnoštvom ekoloških informacija i različitih sertifikata proizvoda na tržištu.

U svetu, kako navodi Komisija, ima više od 400 ekoloških oznaka proizvoda, kao i 80 metodologija za utvrđivanje da li je i koliko neki proizvod „zelen“.

Predviđeno je da se u dobrovoljnoj šemi „Izgradnja jedinstvenog tržišta za zelene proizvode“ za računanje ekoloških performansi nekog proizvoda koristi kontroverzni metod procene životnog ciklusa (LCA) Zajedničkog istraživačkog centra EU.

Tom šemom se predviđa uspostavljanje jedinstvene procene uticaja na životnu sredinu bazirane na metodologiji koja će članicama Evropske unije i privatnom sektoru omogućiti da ocene i prikažu ekološke performanse proizvoda, usluga i kompanija. Trogodišnji period testiranja počeće nakon što Evropska komisija usvoji mišljenje.

Kompanije koje danas žele da istaknu „zelena“ svojstva proizvoda moraju da biraju u mnoštvu metoda koje preporučuju vlade i privatne organizacije, što često za posledicu ima zbunjivanje potrošača i visoke troškove.

Međutim, neke organizacije proizvođača ukazale su da se primenom metodologije LCA izlažu riziku od nelojalne konkurencije i poremećaja na tržištu, jer potrošači odluku o kupovini nekog proizvoda mogu da donesu na osnovu nepouzdanih infromacija. Takođe, predstavnici velikih evropskih udruženja tvrde da ta metodologija ne uvažava svu kompleksnost globalnog lanca snabdevanja.

„Kako bi podstakli održivi rast, moramo da osiguramo da se za većinu ekoloških i proizvoda koji nastaju efikasnim trošenjem resursa zna na tržištu i da su prepoznatljivi. Pružanjem pouzdanih i uporedivih infomracija o ekološkim efektima proizvoda i organizacija građanima dajemo mogućnost izbora. A pomažući kompanijama da usklade metode, smanjujemo im troškove i administrativne prepreke“, istakao je evropski komesar za životnu sredinu Janez Potočnik.

Kako navodi Komisija, nakon testiranja metodologije, biće preispitini rezultati i odlučeno o daljim akcijama.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar