ALARMANTNO: Vodosnabdevanje u Srbiji ugroženo zbog fekalija!

Akumulacije u Srbiji koje služe za vodosnabdevanje potencijalno su ugrožene, pre svega nelegalnom gradnjom i nepostojanjem sistema za odvođenje fekalnih i otpadnih voda, izjavio je direktor Javnog preduzeća Srbijavode Goran Puzović.

Brana Selova

„Imamo sedam-osam akumulacija na koje posebno moramo da obratimo pažnju da ne bi došlo do sitauacije koju imamo na akumulaciji Vrutci kod Užica“, rekao je Puzović na Svetski dan vode, 22. mart, i naveo da problemi nastaju pre svega zbog nelegalne gradnje objekata i nerešenog pitanja odvođenja fekalnih voda, ali i neadekvatnog održavanja sistema i lošeg gazdovanja ribljim fondom.

„U akumulačiji Ćelije kompletna fekalna kanalizacija iz Blaca i Brusa završava u tom jezeru. Opasnost je velika“, kazao je Puzović i dodao da su za sanaciju terena oko akumulacija u Srbiji i izgradnju kanalizacionih sistema potrebna sredstva koja se mere milionima evra. Prema njegovim rečima, ulaganja su neminovna kako bi se rok trajanja akumulacija produžio.

„Vek akumulacije mora da bude oko 80 godina“, kazao je direktor Srbijavoda i naveo da je starost akumulacija u Srbiji od 30 do 50 godina.

Puzović je naveo i da samo pet odsto gradova u Srbiji ima uređaje za prečišćavanje otpadnih voda zbog čega su svi vodotokovi i kanali potencijalno ugroženi i zato će se u narednih 15 godina, a u skladu sa direktivama Evropske unije, intenzivno raditi na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda.

Kako je istakao, u Srbiji postoji i manjkavost sistema upravljanja vodama koja se najbolje mogla videti na akumulaciji Vrutci kod Užica, kada je grad danima bio bez vode.

„Taj slučaj pokazuje da se nadležnost nekoliko ministarastava i nekoliko državnih organa i nekoliko organa lokalne samouprave prepliću, pa se ne zna šta je čija odgovornost i zato se zakonska regulativa mora menjati“, rekao je Puzović.

U Srbiji se o vodama brinu Srbijavode, Vode Vojvodine, Beogradvode, Republička direkcija za vode, Pokrajinski sekretarijat za vode, gradske uprave, podsetio je Puzović i dodao da je „organizacija takva da se ne zna ko šta u sistemu tačno radi“.

Govoreći o vodnom bogatstvu Srbije, on je kazao da ona ima zadovoljavajući kvalitet voda, ali je nema dovoljno i prostorno i vremenski ima loš raspored voda.

Kako je objasnio, tokom prolećnih i zimskih meseci Srbija ima veću količinu vode od one koja je potrebna za vodosnabdevanje, industriju i poljoprivredu, a tokom letnjih i jesenjih meseci na raspolaganju su minimalne količine vode koje ne zadovoljavaju potrebe.

„Klimatske promene su sve izraženije, a na Balkanskom poluostrvu doćiće do sve većih pikova. Imaćemo godine u kojima ćemo imati sušu u letnjim periodima, a poplave u prolećnim i jesenjim mesecima“, kazao je Puzović i dodao da promena klime može uticati i na kvalitet vode.

Puzović je kazao da je zbog svega toga potrebna promena zakonske regulative da bi se znalo šta je čija nadležnost i zadatak, jer je, kako je naveo, integralno upravljanje vodama osnova dobrog gazdovanja, na šta će Srbija biti primorana i kroz proces pristupanje Evropskoj uniji.

Direktor Srbijavoda je kazao i da će nakon formiranja nove vlade nadležne institucije pokrenuti inicijativu da se donese nova strategija upravljanja vodama koja će definisati ponašanje svih u lancu zaštite i očuvanja vodnih resursa zemlje.

2 Comments

Ostavite komentar