Beograd: Protest protiv uništavanja zaštićene šume

Grupa građana „Zeleno naselje – Petlovo brdo“, poslala je zahtev Skupštini Srbije da se spreči uništavanje zaštićene šume, zbog planirane izgradnje obilaznice oko Beograda

Foto: http://zelenonaselje-petlovobrdo.blogspot.com

Fama koja već mesecima traje oko šume između naselja i Kružnog puta u naselju Petlovo brdo u Beogradu i dalje je aktuelna. Grupa građana “Zeleno naselje – Petlovo brdo” podnela je zahtev Skupštini Srbije da se spreči uništavanje zaštitne šume, zbog planirane izgradnje putne petlje u izvođenju JP “Putevi Srbije“. U ovom preduzeću, pak, kažu da je gradnja regularna i da imaju sve dozvole nadležnog Ministarstva.

Naime, obilaznica oko Beograda trebalo bi da ide baš preko sadašnje park šume “Borići”, ali udrženje građana mesecima pokušava da sačuva ovu oazu beogradskog zelenila.

Šuma, koja se nalazi, između Naselja i Kružnog puta, zasađena je planski između 1967. i 1968. godine. Jedna od najvažnijih zaštitinih uloga ove šume je prevencija klizišta i odrona zemlje, jer je ona zasađena na širokom području glinovitog zemljišta. Istovremeno, šuma predstavlja prirodni pojas od aerozagađivanja i buke od saobraćaja sa Kružnog puta i Ibarske magistrale. Šumu čini probližno 4600 stabala bora, kedra, breze, lipe i bagrema, ukazuju građani.

Oni su se prošle godine kada su saznali da bi na ovom mestu trebalo da bude izgrađena obilaznica obraćali na mnoge adrese. Od GO Rakovica, do gradonačelnika Beograda. U jednom trenutku dobili su usmeno obaveštenje da će “Regulacioni plan biti stavljen van snage”. Od gradskog arhitetkte su krajem prošle godine, preko medija, dobili odgovor da se ova površina i dalje tretitra kao “zaštićeno zelenilo u novom generalnom urbanističkom planu”.

Tek što su pomislili da su sačuvali svoj park, JP “Putevi Srbije” su krajem januara 2013. godine objavili preko medija konkurs za izvođenje radova na izgradnji petlje “Petlovo brdo”.

Foto: facebookreportermonitor.wordpress.com

Ono za šta su se građani “uhvatili” bila je činjenica da su JP “Putevi Srbije” pred Evropskom investicionom bankom predstavili ovu petlju kao deo projekta “Obilaznica” čija ukupna dužina iznosi 47 km, čime su građani dobili još jedan materijalni argument u borbi za svoj park.

Naime, prema pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima izgradnja saobraćajnica duža od 10 km pripada “listi br. 1″, za koju postoji zakonska obaveza izrade “Studije o uticaju na životnu sredinu”.

Ovo udruženje ukazuje i na član. 10 Zakona o šumama po kome promena namena šuma i šumskog zemljišta može da se vrši ako “to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom Vlade“. Taj poseban zakon, ili akt, nije donet do danas, tvdri ovo udruženje građana. S druge strane meštani Petlovog brda ukazuju i na rešenje Uprava za šume po kojem se konstatuje da Park šuma “Petlovo Brdo” ima estetsku i zaštitnu ulogu i služi za odmor i rekreaciju građana.

“Putevi Srbije” s druge strane ukazuju na to da je gradnja obilaznice oko Beograda počela još devedesetih godina, a da su od Ministarstva saobraćaja dobili rešenje da nema potrebe za izradom Studije o proceni uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu. Protiv ovog Rešenja nije izjavljena žalba u zakonom predviđenom roku te je Rešenje postalo pravosnažno.

– Saglasno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, zainteresovani organi, organizacije i javnost su od strane Ministarstva obavešteni o donetom Rešenju, pri čemu niko od navedenih nije u zakonskom roku dostavio bilo kakve primedbe – saopšteno je iz ovog preduzeća.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar