Beograd: Savski Venac u evropskom zelenom projektu

Zelena kućaBeogradska opština Savski Venac sa partnerima iz Italije, Austrije, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Grčke učestvuje u projektu MILD HOME koji finansira EU. Projekat MILD HOME ima za cilj da dokaže da je moguće izgraditi ekološki štedljiva naselja u Jugoistočnoj Evropi, koja su, dostupna običnim ljudima, zainteresovanim za gradnju sopstvenog doma.

Ono što je novina u MILD-HOME projektu, je kuća u kojoj je kombinovana skoro nulta emisija CO2 sa niskom cenom gradnje – materijali sa dobrim performansama koji nisu skupi, koji su uklopljivi, standardizovani, sa lokalnog tržišta, sa jednostavnom ali svom neophodnom automatizacijom i sa mogućnošću primene sistema „Uradi sam“. Svakako, uslov je da kuće budu različite, kako bi se mogle prilagoditi ukusu klijenata i njihovom stilu života. Ova raznolikost će se postići raspisivanjem arhitektonskog konkursa u 8 opština, uključujući i našu.

Ukratko, rezultat projekta biće 8 sprovedenih lokalnih arhitektonskih konkursa u 8 opština, uključujući i Savski venac, i 4 studije izvodljivosti na osnovu pobedničkih radova. Ova studija će našoj opštini omogućiti da utiče na potencijalne investitore i banke, koje bi građanima omogućile povoljnije kredite za izgradnju prefabrikovanih energetski efikasnih kuća.

Cilj projekta je, takođe, da se prikupe kreativni i inovacioni predlozi i da se oformi lokalni lanac snabdevanja za izgradnju MILD-HOME kuća za region Jugoistočne Evrope, otvarajući mogućnosti zaposlenja, štedeći na transportnim troškovima i izbegavajući zagađenje koje transport prouzrokuje. Uz ovo, lokalne samouprave učesnice bi trebalo da podižu svest kod građanstva i informišu o prednostima MILD-kuća, i da podstiču bankarski sektor na sponzorisanje izgradnje Eko zelenog naselja. Lokalni eksperti (uglavnom arhitekte) će ići na zajedničku obuku da bi se oformio ekspertski tim za Jugoistočnu Evropu.

U četiri opštine (Sofija, Kastel nuovo, Miles i Savski venac), biće raspisana četiri poziva za tendere za idejna rešenja za izgradnju prvih Zelenih eko-naselja na osnovu MILD-HOME principa i otvoriće se prva dva gradilišta za izgradnju Zelenih eko-naselja. Pošto se uključe zainteresovane strane i nadležne vlasti i stupi u kontakt sa vlasnicima građevinskog zemljišta, investitorima i građevinarima, barem u dve opštine će početi izgradnja Zelenog eko-sela (dva pilot projekta). MILD-HOME projekat će biti predstavljen „Sporazumu gradonačelnika“ (Covenant of Mayors), radi daljeg širenja ideje. Organizovaće se lokalne akcije radi promovisanja MILD-HOME projekta kod građana i opštinskih vlasti, ne bi li došlo do uvrštavanja ovakvog tipa gradnje u gradske planove za izgradnju. Organizovaće se MILD-HOME INFO PUNKTOVI po opštinama i otvoriti regionalne radionice za potencijalne korisnike, zainteresovane iz oblasti građevinarstva i političke predstavnike.

U Biznis centru opštine u Ulici kneza Miloša 47 je otvoren INFO centar gde građani mogu pratiti rezultate projektnih aktivnosti, videti predložena rešenja i saznati do kakve ciljne cene smo došli istraživanjem tržišta i radu na projektu.

U oviru projekta je predviđeno formiranje baze podataka o preduzećima , u regionu jugoistočne Evrope uključujući i naša preduzeća koja se bave zelenom gradnjom i proizvodnjom štedljivih materijala.

Takođe će biti organizovane obuke za projektante i agente nekretnina, kako bi koncept MILD kuća zaživeo.

Sledće godine u maju mesecu 5 srpskih firmi koje se bave ovom tematikom, predstaviće se na sajmu Costrum u Budimpešti, de će imati zajednički štand zajedno sa još 35 drugih proizvođača iz regiona jugoistočne Evrope.

Jedan od rezultata projekta je i štampanje vodića „Kako izgraditi Eko zeleno naselje sa MILD kućama“.

Dvema opštinama će biti omogućena izrada izvođačkih projekata, a u završnom periodu projekta, na sajtu će biti postavljen softver „Mild kuće za Vas“, koji će omogućiti svakom lagano izračunavanje isplativosti, kao i kreditni kalkulator, na osnovu dogovora sa bankama o novim kreditnim linijama za izgradnju ovih kuća. Građani će svakako preko opštinskog info centra moći da dobiju relevantne podatke o štedljivim načinima gradnje na osnovu kriterijuma postavljenih za Eko zeleno naselje.

Projekat se završava u novembru 2014. godine.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar