Brisel: U Srbiji hrana neće sadržati GMO !

SERBIA - NON GMO ZONESrbija neće uvoziti niti proizvoditi genetski modifikovano seme za poljoprivredne i prehrambene proizvode i srpska vlada je na putu da to obezbedi u okviru pregovora o ulasku zemlje u Svetsku trgovinsku organizaciju, kao i usaglašavanjem propisa za zakonima Evropske unije. To je 16. maja u Briselu, posle završetka skrininga za poglavlje poljoprivrede i ruralnog razvoja, saopštio šef srpskog tima, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Danilo Golubović, uz napomenu da je to nužno jer sadašnji srpski zakon o tome nije dovoljno jasan. On je dodao i da srpska vlada priprema izmene zakona o bezbednosti hrane i približava ga zakonodavstvu Evropske unije.

Golubović je to rekao na pitanje novinara da li se Srbija u sklopu pregovora s EU takođe već uključuje u zaštitu svoje poljoprivrede i hrane, jer je to i veliko otvoreno pitanje u pregovorima EU i SAD, posebno kad je reč o genetski modifikovanim organizmima i hormonima u mesu.

Srpski državni sekretar je naglasio da je u sklopu završetka pregovora o ulasku Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju jedan od uslova usaglašavanje zakona o genetski modifikovanim organizmima.

„Ono što je sigurno“, podvukao je Golubović, „jeste da Srbija neće uvoziti, niti uzgajati seme koje je genetski modifikovano, a o ostalim delovima izmene zakona će nova Vlada Srbije odlučivati u saradnji sa stručnom javnošću u zemlji“.

„Sadašnji zakon nije bezbedan, niti jasan, konkretan i ne štiti na dovoljan način naše stanovništvo i naša je želja da izmene zakona budu takve da zakon bude jasan, primenjiv i da pravila igre budu u potpunosti priznata“, rekao je srpski državni sekretar.

Kako je ranije rečeno EurAktivu u Delegaciji EU u Srbiji, Srbija bi, usvajanjem evropskih propisa u domenu genetski modifikovanih organizama, ispunila uslov za pristupanje EU i Svetskoj trgovinskoj organizaciji , istovremeno obezbeđujući dobru zaštitu za potrošače i životnu sredinu.

Propisi u EU, kako je tada objašenjeno, garantuju da GMO ne može biti pušten na tržište ukoliko nije prošao temeljnu procenu rizika Evropske agencije za bezbednost hrane i ekspertskih tela zemalja članica i dobio dozvolu. Pored toga, potrebno je da firma koja ima dozvolu sprovodi striktan nadzor mogućih neželjenih efekata GMO na životnu sredinu, pri čemu EFSA redovno kontroliše taj nadzor.

Takođe, svi proizvodi koji se sastoje od GMO, sadrže ih ili su proizvedeni od njih moraju biti jasno označeni. To potrošacima daje punu slobodu izbora u pogledu toga da li žele da ih kupe, ili će se opredeliti za konvencionalno gajene.

Zemlje članice mogu da se pozovu na bezbednosnu klauzulu i zabrane čak i one kulture koje su prošle procenu na nivou EU ukoliko smatraju da predstavljaju rizik za životnu sredinu ili zdravlje. Zemlje članice to i čine, s tim što EFSA redovno daje negativna mišljenja o zasnovanosti tih obrazloženja.

Golubović je rekao i da srpska vlada već sad priprema izmene zakona o bezbednosti hrane i približava ga zakonodavstvu Evropske unije, ukazao je Golubović.

„I smatramo da će nakon toga Srbija, koja je i dosad imala u tim oblastima štaviše i stroži nadzor nad hranom i kad je reč o zaštiti bezbednosti potrošača, u potpunosti usaglasiti propise na tom području i da time postanemo deo evropske zajednice i u ovom segmentu“, zaključio je Golubović.

U Briselu je od 14. do 16. maja održan bilateralni skrining za poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, na kome je srpski tim predstavio nacionalne propise i stanje u poljoprivredi u Srbiji. Eksplanatorni skrining na kome je Evorpska komisija predstavila pravnu tekovinu EU u oblasti poljoprivrede, održan je od 18. do 20 marta.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar