CIA VIDI SRBIJU KAO TAČKU PRETOVARA HEROINA I KAO RAJ ZA PRENJE NOVCA! Izveštaj Agencije SAD je poprilično SUROV

Navodi se i da Srbija i dalje ima nerešen granični spor sa BiH i Hrvatskom oko granice na Drini, odnosno Dunavu

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) objavila je najnovije izveštaje o zemljama sveta.

U izveštaju o Srbiji navodi se da su glavni faktori za povoljan privredni rast Srbije ekonomske reforme i strateška lokacija države.

U izveštaju, objavljenom na sajtu CIA, kao povoljni faktori navode se i „relativno jeftina i kvalifikovana radna snaga“ i sporazum o slobodnoj trgovini sa EU, Rusijom, Turskom i zemljama članicama Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini.

Kao glavne ekonomske izazove, CIA je izdvojila stagnirajuće prihode domaćinstava, potrebu za stvaranjem novih radnih mesta u privatnom sektoru, strukturne reforme državnih preduzeća, reforme javnog sektora.

Kao druge izazove označila je neefikasan pravosudni sistem, visok nivo korupcije i starenje stanovništva. U izveštaju CIA spominje i da je Srbija „tačka pretovara“ heroina iz jugoistočne Azije ka zapadnoj Evropi, kao i da ima ekonomiju „osetljivu na pranje novca“.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar