Danas je Svetski dan zaštite biološke raznovrsnosti

Ujedinjene nacije, u cilju podizanja javne svesti i povećanja razumevanja značaja očuvanja biološke raznvrsnosti, proglasile su 22. maj datumom međunarodnog Dana zaštite biološke raznovrsnosti. Ove, 2013. godine, međunarodni Dan biodiverziteta obeležava se pod sloganom „Biodiverzitet i voda“.

Voda je temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića. Ona je od vitalnog značaja kako za ljude tako i za sva ostala živa bića. Stalan rast čovečanstva i tehnološki razvoj imaju za posledicu povećanje potreba za vodom, kao i njenu sve veću potrošnju.

Pitanje dostupnosti i kvaliteta vode postaje jedan od najvažnijih problema savremenog čoveka. Svuda u svetu Svetski Dan zaštite biodiverziteta se obeležava da bi se podsetilo na ugroženost raznovrsnosti živog sveta na planeti i značaj njenog očuvanja.

Konvencijom o biodiverzitetu, koja je usvojena 1992. godine u Rio de Žaneiru, ustanovljena je strategija zaustavljanja smanjivanja biodiverziteta koji podrazumeva raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema na Zemlji. Ovaj dokument kao glavne ciljeve postavlja očuvanje biološke raznovrsnosti, održivo korišćenje njegovih komponenti i pravedna raspodela dobrobiti od korišćenja resursa.

Svetski Dan zaštite biodiverziteta biće obeležen i u Srbiji, koja pripada jednom od najznačajnijih centara biodiverziteta u Evropi. Srbija raspolaže velikom biološkom raznovrsnošću, u njoj se nalazi značajan broj međunarodno značajnih biljnih i životinjskih endemičnih vrsta i staništa od nacionalnog značaja.

22. maj, Dan zaštite biodiverziteta na Zemlji

 

„Još dok sam bio mali, biologija i raznovrsnost živih bića na Zemlji su me veoma mnogo interesovali. Znam da mnogi misle da sam samo jedan razmaženi glumac, ali ja iskreno verujem da svaka vrsta ima ista prava da živi na Zemlji. Zato sam odlučio da budem aktivista u zaštiti životne sredine. Učim. Pitam stručnjake. Aktivan sam.“

Leonardo DiKaprio


Harison Ford

„Mislim da naše zdravlje i vitalnost potpuno zavise od vitalnosti naših saputnika, tj. svih vrsta koje žive na Zemlji.“


Ričard Gir

“ Naša je odgovornost kao čuvara Planete da se prema svim živim bićima ophodimo pažljivo, milostivo, i sa ljubavlju. To što neke životinje pate zbog okrutnog ponašanja ljudi je nezamislivo. Molim vas, pomozite da se zaustavi to ludilo!“

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar