EU: Ekološka oznaka samo za štedljive toalete

Evropska komisija spremila je kriterijume za dodelu ekološke oznake toaletima i pisoarima u Evropskoj uniji koji ne rasipaju vodu. Stručnjaci Komisijinog direktorata za životnu sredinu, kao i zainteresovane strane, više od dve godine istraživali su ponašanje korisnika toaleta i najbolju praksu kako bi došli do, sa stanovišta efikasne potrošnje, adekvatne količine vode potrebne za ispiranje. Komisija se zalaže da ekološku oznaku dobiju pisoari koji za ispiranje troše manje od litar vode i toaleti koji koriste do pet litara vode. Odbačeni su predlozi da za pisoare limit bude pola litra vode a za toalete tri litra po ispiranju jer bi u tom slučaju samo mali broj dobio ekološku oznaku.

Kriterijume za dodelu ekološke oznake Ikolebel (Ecolabel) toaletima i pisoarima Komisija će usvojiti iduće nedelje (4-8. novembar).

„Glavni cilj postavljanja kriterijuma za toalete jeste da se unapredi efikasnost potrošnje vode“, rekao je za EurActiv.com Džo Henon (Joe Hennon), portparol evropskog komesara za životnu sredinu Janeza Potočnika.

Rad na postavljanju standarda za toalete na nivou EU počeo je u januaru 2011, prvi sastanak ad hoc radne grupe održan je u Briselu, u oktobru 2011, a drugi u Sevilji, u junu 2012. godine.

Nakon toga, objavljen je tzv. tehnički izveštaj koji, pored ostalog, sadrži ekonomsku i analizu tržišta, podatke o ponašanju korisnika, procene, najbolju raspoloživu i najbolju za sada neraspoloživu tehnologiju.

Ključni rezultati

Stručnjaci su utvrdili da toaleti sa vodokotlićima sa manje od šest litara vode po ispiranju neće moći da budu instalirani u Holandiji, i možda uskoro u Francuskoj. Slično ograničenje moguće je i u Portugaliji.

Background

Ekološka oznaka Ikolebel je elemenat Akcionog plana Evropske komisije o održivoj potrošnji i proizvodnji i održivoj industrijskoj politici usvojenog 16. jula 2008. godine.

Ikolebel je dobrovoljna šema uspostavljena da ohrabri proizvođače da proizvode ekološku robu i usluge.

Da bi dobio ekološku oznaku, proizvod (roba ili usluga) mora da zadovolji visoke ekološke standarde. Oznaku Ikolebel u EU ima niz proizvoda i njihov broj stalno raste.

U Velikoj Britaniji zabranjeni su novi toaleti sa više od šest litara vode po ispiranju a ohrabruje se postavljanje vodokotlića sa manje od šest litara. Izbor zapremine vodokotlića zavisi međutim od više faktora, uključujući gde i kada je neka nekretnina izgrađena, kakav je kanalizacioni sistem itd.

Utvrđeno je i da u Britaniji neki vodokotlići ugrađeni pre novog zakona troše i sedam ili čak devet litara vode za ispiranje toaleta.

Prema dokumentu, Komisija se zalaže da se količina vode za ispiranje pisoara ograniči na manje od litar a za toalete na pet litara po ispiranju.

Predlog da se količina vode za ispiranje pisoara ograniči na pola litra odbačen je kao neizvodljiv.

Nije prošao ni predlog da se količina vode za ispiranje toaleta limitira na tri litra jer bi, prema dokumentu, „dalje smanjenje proseka za ispiranje znatno umanjilo mogućnost za prijavljivanje za ekološku oznaku proizvoda iz te grupe“ pa bi proizvodi sa Ikolebelom imali samo zanemariv tržišni udeo.

Stručnjaci su se bavili i WC šoljama i daskama i, pošto su zaključili da nemaju mnogo veze sa funkcionisanjem toaleta, složili se da su „ključni elementi“, kada je reč o potrošnji vode za ispiranje, dizajn toaleta i pisoara i ponašanje korisnika.

S obzirom na ponašanje korisnika, kao i na osnovu „razgovora sa zainteresovanim stranama“, eksperti su odlučili da utvrde prosečnu količinu za ispiranje kao „aritmetičku sredinu jednog ispiranja punim kapacitetom i tri sa smanjenim“.

Birokratija

Uprkos činjenici da potrošnja vode u toaletima i pisoarima predstavlja ekološko pitanje, mnogi ukazuju da rešavanje tog problema znači i „traćenje“ para poreskih obveznika.

Problem preširoke administracije EU više je nego evidentan i britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) pre par dana krenuo je u kampanju za smanjenje birokratije EU i ukidanje nepotrebnih propisa.

I predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barozo u poslednjem obraćanju o stanju u Evropskoj uniji rekao je da administracija EU treba da bude „velika za velike a mala za male stvari“.

Inače, vlasti EU nedavno su odustale od planova da regulišu veličinu boca za maslinovovo ulje a pre toga su odbacili i mere „diskriminacije“ krivih krastavaca.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar