Gradiće se čak 212 mini hidroelektrana u Srbiji ?!

Naime,potpisan je Memorandum o razumevanju između Ministarstva energetike, predstavnika 15 opština i investitora.

„Srbija će ukoliko se po planu izgrade sve ove male hidroelektrane dobiti oko 1.000 novih radnih mesta i nove kapacitete u vrednosti od 80 megavata u naredne tri godine, sa ukupnom proizvedenom električnom energijom od 300 gigavat sati“, izjavio je pomoćnik ministra za energetiku, Dejan Trifunović.

On je nakon potpisivanja memoranduma, u Klubu poslanika, rekao da su se za pilot projekat koje je Ministarstvo energetike pokrenulo 19. februara prijavila 173 investitora, i da je do 5. aprila podneto preko 1460 prijava.

„Od 317 lokacija koliko je bilo u opticaju 212 je dodeljeno investitorima, za 62 lokacije nismo imali prijave, dok predloženi projekti za 60 lokacija nisu prihvaćeni“, objasnio je Trifunović.

On je rekao da je 90 investitora, od kojih je 26 stranih, dobilo lokacije u 17 opština.

„Obnovljivi izvori energije predstavljaju jedan o najboljih biznisa u Srbiji. Ministarstvo je donelo stimulativne mere koje su dobro izbalansirane, i zahvaljujući dobroj analizi neće doći do toga da proces stane, kao što je bio problem u Bugarskoj i Rumuniji“, rekao je Trufunović.

On očekuje da, iako je memorandumom propisani rok za ulazak u postupak dobijanja dozvola šest meseci, bar 50 investitora već prvog meseca uđe u proces dobijanja energetske saglasnosti.

„Na ovom projektu će 15 institucija, koje imaju nadležnost na republičkom nivou, raditi zajedno i u funkciji investitora, kako bi sve potrebne dozvole bile dobijene u što kraćem roku“, rekao je Trifunović.

Pomoćnik ministra je objasnio da će svi investitori imati permanentni ugovor na 12 godina sa povlašćenim tarifama, jer je analizama procenjeno da je toliko potrebno da se u proseku povrate investicije u ovu vrstu projekta.

On je istakao da je Ministarstvo energetike u proteklom periodu uspelo da zaokruži regulativni i stimulativni ambijent za ulaganje u obnovljive izvore energije, i da je zbog problema koji su postojali u prošlosti donelo transparentan i javan poziv za investitore.

„Investitori su tražili jasan zakonski okvir i transparentan postupak kako više ne bi morali da idu i ‘vuku za rukav’ predstavnike lokalnih samouprava, i da na ‘mala vrata’ dolaze do lokacija i saglasnosti, već da na jedan transparentan način putem javnog poziva dođu do mogućnosti da ulažu“, kaže Trifunović.

Pomoćnik ministra energetike je najavio da će resorno Ministartstvo ponoviti ovaj projekat sa ostalim opštinama jer „jer očigledno da on daje dobre rezultate“.

Ministarka energetike Zorana Mihajlović potpisala je memorandume o izgradnji 49 malih hidroelektrana na teritoriji Ivanjice sa 28 investitora, kao i za izgradnju još 11 malih HE u opštini Arilje sa devet investitora. Današnjem potpisivanju memoranduma nije mogla da prisustvuje zbog obaveza u Vladi Srbije.


Mitko NokićMitko Nokić,predsednik Zelene ekološke partije ZELENI:

Informacija koja stiže ovih dana iz ministarstva energetike,razvoja i zaštite životne sredine da će u narednom periodu biti izdate dozvole za izgradnju više od 300 mini hidrocentrala širom Republike, nas ekologe u najmanju ruku brine, i zahteva da aktiviramo sve naše kapacitete na kontroli započetog procesa.

U celom posleratnom periodu država je uspela da izda nekoliko dozvola a sada ,iako je birokratski aparat maltene nepromenjen,odjednom stotine dozvola.

Obično su potencijalne lokacije zaštićene šumske zone,parkovi prirode, planinske reke,čisti potoci, i sve što ima bilo kakav hidro potencijal.Stvar vrlo lako može izmaći kontroli, i da posledice po očuvanje prirode ne postanu nesagledive, mišljenja smo da se moraju sprovesti dva koraka na samom startu.

1) Ministarstvo energetike,razvoja, i zaštite životne sredine u samom svom nazivu krije jedan stalan antagonizam.Nemoguće je istim intezitetom se boriti za razvoj energetskog sektora i za zaštitu životne sredine i predlažemo da se podeli na dva ministarstva.Jedno da bude ministarstvo rudarstva i energetike a drugo ekologije i zaštite životne sredine.Na taj način ćemo dobiti jednu stalnu kontolu jednih od strane drugih i sigurni smo da će to koristiti i građanima i očuvanju prirode.

2) Građani,ekološke organizacije i Zelena ekološka partija – ZELENI moraju uložiti mnogo napora da se što pre u svim opštinama i gradovima intenzivira priča i da se na nivou lokala svuda implementiraju osnovne institucije predviđene Arhuskom konvencijom.

Sve ukazuje da će se sve odluke i dogovori donositi na nivou lokala i ako građani ne budu naučili sami sebe da štite to niko za njih neće učiniti.Valjda su to u ovoj zemlji svi shvatili. Mi ćemo narednih meseci intenzivirati napore da zajedno sa građanima pojačamo pritisak da se ove institucije instaliraju u svim lokalnim samoupravama, i na taj način da sprečimo samovolje lokalnih moćnika i zainteresovanih „biznismena“. Samo se informisan,edukovan i politički aktivan građanin može izboriti za svoju životnu sredinu.


ARHIVA

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije i opština Ivanjica potpisali su danas sa 28 domaćih i stranih investitora memorandume za izgradnju 49 malih hidroelektrana.

Minstarka energetike Zorana Mihajlović je nakon potpisivanja sporazuma u Ivanjici kazala da će izgradnja tih malih hidroelektrana omogućiti otvaranje oko 100 novih radnih mesta u opštini Ivanjica.

Ona je dodala i da će na osnovu naknade za korišćenje vode lokalna samouprava u Ivanjici imati godišnji prihod od 1,6 miliona dinara.

Prema njenim rečima, potpisivanjem sporazuma pokreće se realizacija nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije, po kome Srbija do 2020. godine treba da dobije 1.000 megavata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Mihajlovićeva je navela da je ministarstvo preporučilo lokalnim samoupravama da sa investitorima uđu u javno – privatna partnerstva gde god je to moguće. Na taj način, dodala je ona, opštine bi bile uključene u upravljanje malim hidroeletranama, ali i u podelu profita.

Ministarka energetike je istakla i da će najviše sporazuma o izgradnji malih hidroelektrana na osnovu javnog poziva raspisanog u febuaru biti zaključeno upravo sa investitorima na teritoriji opštine Ivanjica.

Mihajlovićeva je najavilia da će za mesec ipo biti raspisan novi javni poziv za dodelu energetskih dozvola i saglasnost za gradnju mini hidroelektrana.

Predsednik opštine Ivanjica Milomir Zorić izrazio je očekivanje da će Ivanjica uskoro postati jedno veliko gradilište.

Zorić je dodao da je opština Ivanjica bogata obnovljivim izvorima energije, pre svega vodom i šumama, i izrazio ovčekivanje da će svi resursi biti iskorišćeni.

Memorandumi o izgradnji 11 malih hidroelektrana biće potpisani danas i u Arilju sa devet investitora.

Ministarstvo energetike je 19. februara 2013. godine objavilo javni poziv za dodelu saglasnosti i energetskih dozvola za izgradnju mini hidroelektrana na 317 lokacija u Srbiji u 17 opština i gradova.

Na javni poziv su se javila ukupno 173 domaća i strana investitora, koji su podneli ukupno 1.464 prijave.

Ministarstvo je 24. juna 2013. verifikovalo konačnu listu potencijalnih investitora za ukupno 212 lokacija, a trojni memorandum biće potpisani sa ukupno 90 investitora, od kojih su 64 domaće firme i građani Srbije.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar