Inovacija dr Miroslava Besermenjija: Čisti vodu bez hemikalija!

Međunarodno priznanje dr Miroslavu Besermenju za inovaciju u kategoriji “ekologija vode”. Reč je o uređaju za odstranjivanje nečistoće iz vode bez upotrebe hemijskih sredstava

MIROSLAV BESERMENJI

BUDUĆNOST je već počela! Dr Miroslav Besermenji iz Sremske Mitrovice vratio se upravo iz Beča sa predstavljanja jedinstvenog eko-izuma koje je organizovala grupacija Silver task fors grup, okićen priznanjem za najbolji izum u kategoriji „ekologija vode“. Reč je o uređaju za odstranjivanje nečistoće iz vode bez upotrebe hemijskih sredstava.

– Osnovna karakteristika uređaja „SOFT SOUL“ je da ne koristi nikakve filtere niti hemikalije. Princip rada se sastoji u kombinaciji ultra-zvuka, kontrolisane snage i frekvencije, te primene visokotehnološki razvijenog karbonskog nanosunđera. Uređaj u prolazu vodu oslobađa teških metala (As, Cr, Pb), radioaktivnih polutanata, soli,pesticida, organskih materija, nusproizvoda i halogena – nabraja prednosti izuma dr Miroslav Besermenji.

On dodaje da se stepen opterećenosti vode, odnosno prisustva rastvorenih materija – TDS, prati odmah, u realnom vremenu. Ova tehnologija je samoodrživa, a investicija jednokratna. Utrošak struje je na nivou nekoliko običnih sijalica, a s obzirom na to da se, kako ukazuje naš sagovornik, ne koriste ni filteri jonozamenjivačke smole, niti slični procesi, nema zagađenja životne sredine.

JEDINSTVEN POSTUPAK

OVO je trenutno najrazvijeniji postupak prerade vode, kako pijaće tako i otpadne.

– Postupak je toliko moćan da i morsku vodu može dovesti do kvaliteta vode za piće – podvlači dr Besermenji.

1 Comment

Ostavite komentar