ИНТЕРВЈУ : ДР МИРЈАНА РАДЕНКОВИЋ, директорка Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност

Српски нуклеарни рашомон

Шта се, заиста, догодило 19. априла у ЈП „Нуклеарни објекти Србије”?!

Готова сва јавна гласила, неколико дана доцније, известила су да је петоро запослених озрачено приликом мерења у реактору РА. Из поменутог предузећа, опет са закашњењем, стигло је објашњење да то није тачно. У међувремену се огласила Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност која, према закону, треба сместа да буде обавештена у случају када су прекорачена овлашћења из такозване нулте дозволе.

Пртећи споро стазу кроз честар противречних изјава, новинари су се затекли у улози прослављеног детектива Еркила Поароа: морају своје мале сиве ћелије да напрегну до крајње границе да би докучили тајну. Ни то није, нажалост, помогло да се немили догађај расветли, због чега се мора прибећи стручној (и свакој другој) истрази.

У сваком случају, нешто је скривано од јавности, оправдано или не. Својеврсни „српски нуклеарни рашомон” још није размршен.

Сазнали смо из медија ?!

Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност, према речима директорке др Мирјане Раденковић, тражила је од ЈП „Нуклеарни објекти Србије” да „одмах извештај достави и да се изврши инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеница”. „Извештај је достављен до краја дана 27. априла. Након тога смо известили јавност. Још немамо информацију о инспекцијском надзору.”

Ко је био дужан да обавести Агенцију о прекораченим дозама зрачења 19. априла? Колики је рок за то?

У случају прекорачења погонских услова и ограничења утврђених у лиценци за нуклеарну активност или у случају ванредног догађаја, носилац лиценце одмах обавештава Агенцију о догађају и у року од 15 дана доставља Агенцији извештајо акциденту. Облик и садржај извештаја из претходног става дефинисани су у извештају о сигурности. Агенција може ванредно, у случају сумње да постоје одступања од услова дефинисаних лиценцом,да затражи извештај од носиоца лиценце о условима на које се та сумња односи.

Када сте сазнали за овај немили догађај? Из којих извора?

Агенција је за овај догађај сазнала из медија.

Да ли је руководство НОС-а имало дозволу за обављање мерења? Ако није, који су прописи прекршени?

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије” све активности обавља на основу такозване нулте лиценце коју је издало Министарство за науку и заштиту животне средине 2006. године. Том лиценцом прописано је да се за сваку активност мора прибавитиодговарајуће решење. За ову активност ЈП НОС није тражило такво решење.

У које сврхе су та мерења извођена и за чије потребе? Смеју ли се такве радње започињати без званичног одобрења овлашћеног тела?

Према извештају ЈП НОС који је добила Агенција, мерења су обављана у циљу утврђивања садржаја радионуклида у челичним контејнерима у базену у којем се раније налазило ислужено нуклеарно гориво (транспортовано у Русију у новембру 2010 године).

Најавили сте истрагу, када ћемо сазнати налазе?

Агенција је упутила захтев да се изврши инспекцијски надзор, јер инспекцијски надзор није у нашој надлежности.

Шта ћете предузети, уколико се потврди да је петоро људи нечијим немаром озрачено?

Законом о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности Србије прописане су мере и казне у случају незаконитог поступања.

Колико је до сада било сличних пропуста? Је ли неко одговарао? – Јесте ли обавештени да је директорка за радијациону сигурност смењена? Због чега?

Агенција је обавештена о смени лица задуженог за радијациону сигурност.По Правилнику о условима за добијање лиценце за обављање нуклеарне активности носилац лиценце је у обавези да пријави Агенцији сваку промену података о испуњености услова на основу којих је добио лиценцу, као што су подаци о организацији службе за заштиту од зрачења.

Сматрате ли упутним да Србија добије инспектора за нуклеарну безбедност?

Постојање инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом је обавеза прописана Законом о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности.Инспекцијски надзор над спровођењем мера нуклеарне сигурности врши министарство надлежно за послове нуклеарне сигурности и управљање радиоактивним отпадом (члан 76).

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar