OBEĆAVAJUĆE: Žena na čelu ministarstva poljoprivrede i ekologije

Na čelu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u novoj Vladi Srbije biće kadar Socijalističke partije Srbije Snežana Bogosavljević – Bošković. Možda će žena na ovoj poziciji biti bolje rešenje od do sada viđenih muškaraca na tom mestu koji su svi do jednog pljačkali budžet namenjen zaštiti životne sredine. Ekolozi Srbije po zlu pamte Jordana Aleksića (ministra ekologije iz vremena slobizma), Sašu Dragina iz vremena žutizma (kadar DS-a, krao i trovao!) a naročito zloglasnog lažnog ortopeda iz sela Hajdukova Olivera Dulića, takođe funkcionera kriminogene Demokratske stranke koji je oštetio Fond za zaštitu životne sredine za više od 55 miliona evra.

Snežana Bogosavljević-Bošković

KO JE NOVA MINISTARKA EKOLOGIJE ?

Rođena je u Ivanjici 24. januara 1964. godine.

Osnovnu i srednju Prirodno-tehničku školu (smer za biohemiju i molekularnu biologiju) završila je u Ivanjici. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Čačku 1986. godine. Magistrirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 1990.godine, a 1994. je na istom fakultetu i doktorirala postajući ujedno sa 30 godina života, jedan od najmlađih doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Profesionalnu karijeru započela je kao asistent pripravnik na grupi predmeta iz oblasti Zootehnika Agronomskog fakulteta u Čačku 1987. godine. Za asistenta je izabrana 1990.godine, za docenta 1995., vanrednog profesora 2000. i redovnog profesora 2006. godine. Šef je Katedre za stočarstvo i tehnologiju animalnih sirovina. Angažovana je kao profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama. Autor je i koautor više od 200 naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Član je svetske naučne asocijacije živinara (World’s Poultry Science Association). Objavila je monografiju, praktikum i više publikacija iz oblasti Tehnologije gajenja domaćih životinja.

U prethodnom periodu bila je prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad, član Suda časti Univerziteta, član Saveta univerziteta u Kragujevcu, član Stručnog veća Univerziteta za biologiju i hemiju sa hemijskim inženjerstvom i biotehnologijom. Bila je mentor ili član Komisija za ocenu i odbranu većeg broja diplomskih radova, magistraskih teza i doktorskih disertacija. Učestvovala je kao istraživač ili rukovodilac u realizaciji većeg broja projekata u Republici Srbiji i u realizaciji jednog međunarodnog naučno-istraživačkog projekta.

Obavljala je funkciju potpredsednice gradskog odbora SPS-a Čačak. Potpredsednica je foruma žena SPS u Čačku. Na izborima za narodne poslanike maja 2012.godine izabrana je za narodnu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U prethodnom sazivu bila je zamenica člana Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Članica je Socijalističke partije Srbije od osnivanja partije (1990).

Živi u Čačku. Udata je i majka jednog deteta.

Funkcije:

Potpredsednice gradskog odbora SPS-a Čačak
Predsednica poslaničke grupe prijateljstva sa Mađarskom

Član sledećih skupštinskih odbora:

  • Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar