Ugroženo stočarstvo Srbije zbog suše

Suša je ostavila duboke posledice na stočarstvo Srbije – proizvodnja hrane za životinje je smanjena, u toku je i pokolj stoke, upozoreno je danas u Privrednoj komori Srbije.
Ugroženo stočarstvo Srbije zbog suše
Stočarstvo u Srbiji je već decenijama ugrožena grana, a niska otkupna cena stoke ne dozvoljava da se prate cene hrane za životinje, ukazano je na sednici Grupacije proizvođača hrane za životinje PKS.
Članovi ove grupacije tvrde da praktično beskamatno kreditiraju stočarske proizvođače u Srbiji, jer se vreme plaćanja za hranu za životinje kreće od 60 do 120 dana.
Na sastanku je upozoreno i na nepovoljna kretanja u razmeni – za prvih sedam meseci 2012. uvezeno je 10.527 tona mesa, u vrednosti od oko 24 miliona dolara, dok je izvoz mesa je bio oko 3.959 tona u vrednosti 13,1 miliona dolara.
Sve što se dešava ozbiljno preti opstanku domaće proizvodnje hrane za životinje, kao i daljem produbljivanju problema u stočarstvu, poručeno je iz PKS.
Predsednik Grupacije Dragoslav Milisavljević izjavio je da posle liberalizacije uvoza (svih proizvoda) sa EU od 2014. godine, možemo očekivati još težu situaciju u oblasti stočarstva.
„Brojčano stanje stoke u Srbiji je više nego prepolovljeno, što može biti veliki problem za prostu prehranu, ali i kasnije za dobijanje kvota EU za broj životinja.
Iskustva govore da su skoro sve države koje su bile u procesu pristupanja EU u tom periodu povećavale brojčano stanje stočnog fonda“, rekao je on i kao primer naveo Poljsku i Hrvatsku.
Milisavljević je informisao prisutne o razgovoru sa ministrom poljoprivrede Goranom Kneževićem, uz saznanje o povećanju agrarnog budžeta za 1,2 odsto ili za novih 10 milijardi dinara. Tako će agrarni budžet u ovoj godini iznositi oko 41 milijardu dinara, ili oko 3,6 odsto ukupnog budžeta.
Uz to, ministar je istakao da razume teškoće ove grane, uz uvažavanje njihovih zahteva, izuzev zabrane izvoza kukuruza, preneo je on.
Na sastanku je ukazano da je smanjena proizvodnja hrane za životinje kod mešaona pri farmama, koje se opredeljuju za industrijsku proizvodnju hrane za životinje, a u toku je pokolj životinja, što još više ugrožava već smanjen stočni fond.
To najbolje pokazuje i brz rast cena poljoprivrednih proizvoda, kao i osnovnih životnih namirnica životinjskog porekla (mesa, mleka, jaja) na tržištu. Produbljivanjem ove situacije, očekuju se i nestašice ovih proizvoda.
Prema podacima Uprave carina, za prvih sedam meseci ove godine, izvezeno je oko 74.479 tona hrane za životinje čija je vrednost iznosila 30,89 miliona dolara, dok je zabeležen uvoz od 22.419 tona u vrednosti 21,5 miliona dolara.
Na sastanku je pohvaljena namera Vlade Srbije da se na tržištu interveniše sa 40.000 tona kukuruza iz robnih rezervi u naturalnoj razmeni, ali je ukazano da se ona ne odnosi na industrijsku proizvodnju, i da je to veoma malo, uz naglasak da se sporo ta odluka sprovodi u praksi.
Grupacija je ocenila da su u poslednjih nekoliko godina sve subvencije išle ka ratarstvu, pri čemu nije definisan povratni pozitivan mehanizam – odgovornost prema domaćoj stočarskoj proizvodnji, koja je dovedena na rub propasti.
Posebno je istaknuto da je posle ubiranja useva potrebno utvrditi bilanse sa čime se raspolaže, a onda utvrditi kvote kukuruza za izvoz ili zabranu izvoza kukuruza.
Pored toga je naglašeno da je uticaj industrijske proizvodnje hrane za životinje na cene finalnih stočarskih proizvoda svega oko 30 odsto, objavljeno je na sajtu PKS.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar