OTROVNI „VITAMINI“: Južno voće puno pesticida!

Iako su nadležne inspekcije u prethodnoj godini otkrile samo dva slučaja prekomernog korišćenja pesticida u voću, stručnjaci poručuju da treba biti oprezan u konzumiranju južnog voća jer je po pravilu potapano u pesticide koji omogućavaju da ovi plodovi budu dugotrajni.

Poslednjih dana javnost su preplavile tvrdnje da se na tržištu Srbije nalaze banane uvezene iz SAD, a koje u sebi sadrže toksičan i kancerogen pesticid DBCP. Iako uvoznici kažu da je u pitanju spin koji je plasirala konkurencija, činjenica je da najveći deo zemalja, glavnih uvoznika južnog voća koristi opasne pesticide ne bi li sprečila da roba, na putu do kupca, satruli.

Pesticid DBCP nalazi se, inače, na evropskoj listi Internacionalne agencije za istraživanje raka.

I kod svih vrsta agruma, odnosno limuna, grejpa ili pomorandže, tokom dugog skladištenja može doći do brzog truljenja koje izazivaju gljivice. Zato se ono, odmah posle berbe tretira imazalilom, odnosno fungicidima, kako bi se smanjili gubici. Kako je potvrđeno u Centru za ispitivanje namirnica, tretiranje citrusa fungicidima dozvoljeno je evropskom regulativom. Limun, pomorandža ili mandarine se odmah posle berbe potapaju u vodeni rastvor fungicida, da bi se sprečio rast gljivica ili plesni. Maksimalno dozvoljene količine ostataka fungicida su 5 mg po kilogramu voća i u tim količinama nije opasan po zdravlje.

U EU se južno voće uglavnom prodaje u posebnim pakovanjima, jer je to najsigurniji način da kupac, preko deklaracije, dobije potrebne podatke o proizvodu, pa i o upotrebi fungicida i upozorenje o primeni. Ako ono nije tretirano, što je slučaj sa limunom koji se uvozi iz okolnih zemalja, nije neophodno isticanje upozorenja da kora nije za jelo. Našim propisima nije definisana maksimalno dozvoljena količina ostataka imazalila u citrusima. Data je samo za žitarice. Zakonom o bezbednosti hrane odgovornost je prebačena na proizvođače, uvoznike i trgovce. Fitosanitarna inspekcija na granici obavlja pregled robe, dokumentacije i planskog uzorkovanja za ispitivanja. Kada pošiljka stigne, ako nije proverena od strane inspekcije, uvoznici šalju uzorke na analizu akreditovanim laboratorijama i posle tih ispitivanja voće ide u prodaju.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar