Poljska: Prioritet je gas iz škriljaca

Ekološkim organizacijama jedino će biti dozvoljeno da učestvuju u administrativnim postupcima donošenja odluka o novim investicijama ukoliko su one aktivne na tom pitanju najmanje dvanaest meseci pre nego što postupak počne

U okviru priprema za eksploataciju gasa iz škriljaca poljska Vlada je predložila novi paket zakona za koji ekološki aktivisti strahuju da bi uspešno mogao da eliminiše mogućnost organizovanog protivljenja.

U okviru novih mera koje je uvelo Ministarstvo zaštite životne sredine, koje će činiti deo poljskog pravnog okvira za planirano vađenje gasa iz škriljaca, ekološkim organizacijama će jedino biti dozvoljeno da učestvuju u administrativnim postupcima donošenja odluka o novim investicijama ukoliko su one aktivne na tom pitanju najmanje dvanaest meseci pre nego što postupak počne.

To će značiti da društvene grupe i organizacije koje su se tek formirane kao odgovor na nove planove Vlade u vezi hidrauličnog frakturisanja – ili frakinga – neće biti u stanju da učestvuju u procesu donošenja odluka koji ih se direktno tiču.

Ekološke organizacije su zabrinute da poljska vlada uvodi ovaj paket zakon izričito da pogura planove za eksploataciju gasa iz škriljaca u zemlji sa minimalnim protivljenjem i minimalnom kontrolom. Protivnici kažu da se poljska vlada plaši da će buduća regulativa EU, delimično objavljena na javnoj raspravi Evropske Komisije o vađenju nekonvencionalnih fosilnih goriva, nametnuti strože propise koji bi mogli da ograniče planirane aktivnosti Poljske u vezi frakinga. Kretanjem ka napred pre nego što EU nametne sopstvene propise i ućutkivanjem svojih unutranjih protivnika, Poljska se nada da će imati odrešene ruke da eksploatiše svoje depozite gasa iz škrilajca.

Ekološki aktivisti postavljaju pitanje zašto takve mere da se izbegnu propisi o zaštiti životne sredine trebaju da budu neophodne ako su rizici uključeni u vađenje gasa iz škriljaca nevažni. Ta zabrinutost sledi jer prošlogodišnji izveštaj da poljski ekološki aktivisti deluju da „neko u drušvu podstiče strah u široj javnosti kako bi postigao političke ciljeve“. Poljska koalicija za klimu, najveća kolalicija ekoloških organizacija unutar zemlje, osuđuje taj potez kao zloupotrebu građanskih prava.

„Lokalne zajednice, koje čine lokalne nevladine organizacije, ne mogu biti isklučene u učestvovanje u donošenju odluka koje se tiču životne sredine u koju oni žive,“ kaže Marta Majka Wiśniewska iz Poljske Zelene Mreže, član poljske Koalicije za klimu. „Nema ništra loše u tome da uključite sebe u stvari koje su važne za tebe. Sputavanje društvene kontrole i donošenje odluka o standardima života stranovnika ne tražeći njihovo mišljenje je u suprotnosti sa demokratijom i transparentnošću.“

Kako kaže Ola Antonowicz, takođe, iz Poljske Zelene Mreže učešće civilnog društva u Poljskoj je po EU standardima već malo. „Samo nekoliko ljudi bude aktivno angažovano u ekološke organizacije i oni često to rade samo kada postoje nove inesticije koje potencijalno prete njihovom dobrobitu.“ Verovatno je da će predloženi novi paket zakona još više smanjiti učešće civilnog društva u zemlji.

„Ovo je jako zabrinjavajuće za Evropu i međunarodnu zajednicu u celini,“ rekla je Lusi Paterson iz mreže Push Europe. „To u potpunosti narušava pravo poljskog naroda da iskaže zabranutost o pitanjima kao da potencijalno remete društveno i ekološki su pogubno kao što je fraking. Poljska će ovog novembra u Varšavi biti domaćin pregovorima UN o klimi; kako mi možemo da očekujemo napredak u zemlji koja stavlja profit korpoporacija fosilne industrije pre prava sopstvenog naroda?

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar