Firma sa salmonelom na tenderu MUP – sledi trovanje policajaca ?!

Слободан Шибалић, начелник Одељења за ветеринарско јавно здравље у Управи за ветерину, дозволио је да фирма Wizard doo из Београда, у чијој је храни пронађена салмонела учествује на тендеру за снабдевање храном Министарства унутрашњих послова Србије! Шибалић је такву одлуку донео без знања министра Горана Кнежевића, који није упознат са тим да је у поменутој фирми пронађена салмонела!

Начелник Одељења за ветеринарско јавно здравље у Управи за ветерину Слободан Шибалић се сагласио се да фирма Wizard doo из Београда, у којој је некада радио, а која се бави дистрибуцијом хране код које је пролетос пронађена салмонела, учествује на тендеру, мимо прописа, за снабдевање храном објекте Министарства унутрашњих послова Србије.

Наиме, Шибалићу, иначе члану УРС-а, који је запослен у Министарству пољопривреде, указом новог министра Горана Кнежевића од 3. септембра ове године, овлашћен је да као начелник Одељења за ветеринарско јавно здравље у Управи за ветерину координира пословима и прати извршење послова који се обављају у Управи за ветерину. Осим тога Шибалић се овлашћује да потписује решења, налоге, уговоре, рачуне и друга документа везана за коришћење средстава предвиђених Законом о буџету републике Србије за 2012. да потписује решења и друга акта у вези са применом Закона о ветеринарству, Закона о безбедности хране и Закона о лековима и медицинским средствима из делокруга Управе зе ветерину. Њему је омогућено и да потписује решења и друга акта у вези са применом других закона и прописа који регулишу област ветеринарства, али и да потписује тужбе, одговоре на тужбе и поднеске у поступцима покренутим ради наплате ветеринарско-санитарних накнада.

На недозвољене радње указали су ветеринарски инспектори, који кажу да је на основу тог овлашћења, којим је Шибалићу дато право на потпис, за само 18 дана, Шибалић потписао Решење о измени Решења од 21. септембра 2012. у којем је усвојен захтев Предузећа за промет и услуге и заступање Wizard doo и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде републике Србије, број 323-07-5251/2007-05, од 26.септембра 2007. године промењено у : ставу 1. Увода, ставу 1. Диспозитива и ставу 1. Образложења, тако што се пословно име: Logistic team Sekulić, замењује речима:

Предузеће за промет роба и услуга и заступење Wizard doo Београд. Самим чином промењено је оригинално Решење из 2007.године власника хладњача Logistic team Sekulić, без његовог знања и заведено мимо прописа, под истим бројем, иако је промена извршена пет година после.

Wizard, који је закупац простора за складиштење и опреме хладњаче Logistic team Sekulić, и даље наставља да се бави пословањем са храном.

Исти дан када је донео Решење о промени имена , Шибалић као координатор Управе за ветерину потписује Извод из регистра којим се потврђује да је Wizard doo уписан у регистар Управе за ветерину, а да се извод издаје на захтев субјекта ради учествовања на тендеру.

Пошто су ветеринарски инспектори приметили неправилности, Шибалић, брже боље, 1.октобра 2012. године доноси нови документ, а решавајући га по по захтеву Wizardа да се изврши промена субјекта у пословању храном, да је подносилац захтева одустао од поднетог захтева, па је оригинално Решење поново важеће! Наравно, у овој конфузији се није водило ни рачуна о томе да су Решења коначна у управном поступку и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда Србије, као и да се закључком укине накарадно донето Решење.

На овакав начин је злоупотребљен службени положај у органима државне управе и саучествовало се у намештању тендера!

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar