ZORANA MIHAJLOVIĆ – NOVA MINISTARKA EKOLOGIJE !

ZORANA MIHAJLOVIĆ – NOVA MINISTARKA EKOLOGIJE ! 

Prof dr Zorana Z. Mihajlović je rođena 1970.godine, u Tuzli. Ima sina. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, kao najbolja u generaciji. Diplomirala (1993), magistrirala (1998) i doktorirala (2001) na Univerzitetu u Beogradu – Ekonomskom fakultetu, sa temama iz oblasti energetike i ekonomije (dilomski rad “Energetski resursi u Evropskoj ekonomskoj zajednici”, magistarski rad “Energetski sektor Srbije i odabranih evropskih zemalja – Francuske, Nemačke i Švedske”, doktorski rad “Energetika i privredni razvoj – Analiza međuzavisnosti na primeru Srbije i zemalja Evropske Unije”. Naučno zvanje naučnog saradnika stekla 2006.godine, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a zvanje docenta 2008.godine, a zvanje vanrednog profesora oktobra 2011.godine.
Od završetka fakulteta, uporedo se bavi naučnim i stručnim radom u praksi. Bila je zaposlena u Prvoj ekonomskoj školi do 1996.godine, od kada radi u Elektroprivredi Srbije – Javnom preduzeću za prenos električne energije „ Elektroistok“ Beograd, na radnim mestima zamenika rukovodioca Službe knjigovodstva, rukovodioca Službe plana i analiz, savetnika Sektora za finansijske poslove do 2006.godine. Od 2004 – 2006.godine zaposlena je u Vladi Srbije, Kabinetu potpredsednika Vlade Srbije, kao savetnik potpredsednika Vlade za enegetiku i politiku zaštite životne sredine, nakon čega je radila u Javnom preduzeću Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd, kao savetnik za energetsku efikasnost generalnog direktora, do 2007.godine.
Do 2010.godine obavljala je poslove savetnika za energetiku predsednika Vlade Republike Srpske gdina Milorada Dodika.
Bila je član Upravnog dobora JP EPSa (2004-2007), kao i glavni i odgovorni urednik mesečnika EU Market (2007-2008).
Od 2008.godine je zaposlena na Megatrend Univerzitetu, Fakultet za biofarming (predmeti: obnovljivi izvori energije, Održiva energetska bezbednost, Ekonomija prirodnih resursa, osnove ekonomije) i Fakultet za međunarodnu ekonomiju (Ekonomija prirodnih resursa).
Od oktobra 2011.godine imenovana za prorektora za nauku Megatrend Univerziteta.
Osnivač je NVO Ženska vlada.
Od maja 2011.godine je i narodni poslanik u Parlamentu države Srbije.
Član je NVO Evropski pokret u Srbiji, Društva Srbija – Francuska, Saveza računovođa i revizora, i organizacije East West Bridge, kao i redakcijskog odbora časopisa Eko Srbija.
Poseduje sertifikat specijalističkog seminara Metodologija savremene korupcije (Canadian Development Agency i Centar za menadžment).
Aktivno znanje engleskog jezika i pasivno francuskog jezika.

Autor je i koautor četiri knjige “Energetika i privredni razvoj” (2003), “Ekonomika energetike” (2004), “Ekonomika energetike – strategija, ekologija i održivi razvoj“ (2010), „Obnovljivi izvori energije“ (2010) i učesnik u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima i konferencijama.
Do danas je napisala i objavila preko dvesta radova o problemima i mogućnostima srpskog energetskog sektora, u komparaciji sa Regionom i zemljama EU, a u cilju dostizanja održivog razvoja.
Od 2001.godine dala je preko tri stotine intervjua i izjava domaćim i stranim štampanim i elektronskim medijima. Teme njenih izjava se tiču energetske bezbednosti, ekološke zaštite, korupcije u energetskom sektoru i odnosa između energetike i politike.

OBJAVLJENE KNJIGE
2003
dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, ENERGETIKA I PRIVREDNI RAZVOJ, izdavač Elektroprivreda Srbije, Centar za odnose za javnošću. Edicija Moć promena, recenzent prod dr Milenko Nikolić

2004
Prof dr Milenko Nikolić dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, dr Š.Mandal, EKONOMIKA ENERGETIKE, izdavač Ekonomski fakultet u Beogradu– Centar za izdavačku delatnost, recenzenti prof dr Slavoljub Urošević, prof dr Gojko Rikalović

2010
Prof dr Milenko Nikolić dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, dr Š.Mandal, EKONOMIKA ENERGETIKE – STRATEGIJA, EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ, izdavač Ekonomski fakultet u Beogradu– Centar za izdavačku delatnost, recenzenti prof dr Slavoljub Urošević, prof dr Gojko Rikalović, DRUGO izmenjeno i dopunjeno izdanje

2010
Docent dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, izdavač Megatrend Univerzitet Beograd,

PROJEKTI
2004-2005
United Nations Development Program “Strengthening Strategic Public Management in Deputy Prime Minister Office”

Government partners – Serbian Investment and Export Promotion Agency, Office of the Deputy Prime Minister Office (PIU) and Serbian European Integration Office

2005
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regional Environmental Reconstruction Program for SEE (REReP) “Support Developing Strategies for Implementation of the Arhus Convention”

2002-2005
Naučni projekat “Planiranje i upravljanje održivim razvojem i standardima u EU” broj projekta1383, finansiran od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine

2005/2006
United Nations Development Program (UNDP), Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) “Sustainable Development Strategy for the Republic of Serbia”

2006
Energy Efficiency on the Airport Belgrade, GlobalNet Solution and Airport Belgrade

2008-2010
„Monitoring Russia – Serbia Relations“ projekat, ISAC Centar za međunarodne i bezbednosn

OBRAZOVANJE
1993
Diplomirala na Univerzitetu u Beogradu Ekonomskom fakultetu
Smer spoljna i unutrašnja trgovina
Tema diplomskog rada “Energetski resursi u Evropskoj ekonomskoj zajednici”
1998
Magistrirala na Univerzitetu u Beogradu Ekonomskom fakultetu
Smer međunarodna ekonomija
Tema magistarskog rada “Energetski sektor Srbije i odabranih evropskih zemalja – Francuske, Nemačke i Švedske”
2001
Odbranila doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Beogradu Ekonomskom fakultetu
Tema doktorske teze “Energetika i privredni razvoj – Analiza među zavisnosti na primeru Srbije i zemalja Evropske unije”
2006
Izbor za naučno zvanje naučni saradnika
Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet
2008 Izbor u naučno zvanje docenta
Univerzitet u Beogradu

PROFESIONALNO ISKUSTVO
1993–1995 Prva ekonomska škola u Beogradu
radno mesto – profesor računovodstva i poslovne ekonomije
1995 – 1996 Privatno preduzeće “Premier keramika” Beograd
Radno mesto menadžer za finansijske transakcije
1996 – 2006 Elektroprivreda Srbije – Javno preduzeće za prenos električne energije “Elektroistok” Beograd
Radna mesta
1996 – 1998, služba knjigovodstva: zamenik rukovodioca knjigovodstva
1998 – 2001.g, služba plana i analiza: rukovodilac službe
2001 – 2003, vodeći ekonomista za plan i analize
2003 –2005– savetnik sektora za ekonomsko finansijske poslove
2005- vodeći ekonomsista za plan i analize Odeljenja
2004 – 2006 Vlada Republike Srbije – Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije g. Miroljuba Labusa
2004 – 2006, Savetnik za energetiku potpredsednika Vlade g. Miroljuba Labusa
2005-2006, Šef kabineta potpredsednika Vlade g.Labusa
2005 – 2006 , Savetnik I šef odseka za energetsku i politiku zaštite životne sredine potpredsednika Vlade Srbije g. Miroljuba Labusa
2004 – 2007 Upravni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije – član
2006 – 2007 Javno preduzeće Aerodrom Nikola Tesla Beograd – savetnik za energetiku generalnog direktora preduzeća
2007 – 2008 Mesečni časopis Eu Market, glavni i odgovorni urednik mesečnika
April 2009-2010 Vlada Republike Srpske, Savetnik za energetiku predsednika Vlade gospodine Milorada Dodika
2008 – danas Univerzitet u Beogradu – Megatrend Univerzitet, docent predavač na predmetima Osnove ekonomije, Održiva energetska bezbednost, Obnovljivi izvori energije, Ekonomija prirodnih resursa

ČLANSTVA I CERTIFIKATI

1. NVO Evopski pokret za Srbiju – član
2. Savez računovođa i revizora – član
3. Društvo Srbija – Francuska – član
4. Nacionalni koordinacioni tim za primenu Arhuske konvencije – član
5. Evropski pokret u Srbiji
6. NVO Ženska vlada/osnivač/
7. Časopis Eko Srbija, član Redakcijskog odbora

• Specijalistički kurs Metodologija sasvremene korupcije – Canadian Development Agency i
Centar za menadzment
• Ovlašćeni revizor (The Association of Accountants and Auditors of Yugoslavia)
• Rad na računaru (World, Excel, Power Point, Professional Visio, Corel, M.Outlook, Corel, AutoCAD, Internet and e-mail user, etc)

POZNAVANJE STRANOG JEZIKA
Engleski jezik (5)
Pasivno znanje francuskog jezika (4)
Pasivno znanje italijanskog jezika (3)

Radovi: http://www.megatrend.edu.rs/fbio/uploaded/radovi/zmihajlovic.pdf

1 Comment

  1. CENJENA,GOSPODJO MINISTARKA.MOZE TE LI NAM OBJASNITI ILI POMOCI ZBOG CEGA JE VEC GODINAMA U PRIJEPOLJU NAJSKUPLJE GREJANJE U SRBI A I SIRE.A NAJ NERAZVIJENIJA JE OPSTINA U SRBI.DOKLE CE GRADJANI PRIJEPOLA TRPETI OVAJ TAKOZVANI ,,HARAC,,.UNAPRED ZAHVALJIVAMO NA RAZUMEVANJU I HVALA.

Ostavite komentar