SEMINARI – SANITARNO EKOLOŠKO DRUŠTVO (SAN EKO)

Poštovani,
veliko nam je zadovoljstvo da ponudimo i da Vas pozovemo da učestvujete na seminaru
sa radionicama:
“Održivi razvoj, zaštita životne sredine i faktori uticaja na zdravlje”,
koje organizuje Sanitarno Ekološko Društvo u partnerstvu sa Visokom zdravstvenom
školom strukovnih studija, Cara Dušana 254 u Zemunu, dana 29.09.2012. u vremenu od
10:00h -17.00h.Program je usvojio Zdravstveni savet Srbije, program akreditovan KE pod rednim
brojem 118  D-1-784/12 Program je namenjen medicinskim sestrama i zdravstvenim
tehničarima. Slušaoci dobijaju po 6 bodova, a predavači po 12 bodova. Za učesnike smo
pripremili interesantna predavanja, štampane materijale i sertifikate.
Cilj seminara je doprineti višem nivou znanja, kojima se može unaprediti
zdravlje, iskazati briga za zaštitu životne sredine, doprineti sprovođenju održivog razvoja
i primeniti u praksi, a što sve može unaprediti okruženje i kvalitet rada učesnika.
Polaznici seminara će biti informisani o uticaju faktora životne sredine na
zdravlje ( voda, vazduh, zemljište, zračenja, buka, hrana i predmeti opšte upotrebe), o
pravilnom upravljanju otpadom (medicinskim i elektro i elektronskim otpadom) i o
primeni ekoloških standarda.
Ključno je kako poboljšati uslove za smanjenje negativnih  uticaja faktora kod
nas i šta pojedinac može učiniti za bolji kvalitet rada, kvalitet života i životnu sredinu.
Zvanično vrednost koštanja kursa po osobi iznosi 3000,00 dinara.
Kad je održavanje semnara  za formiranu grupu u Vašim prostorijama, uz
tehničku pomoć štampanja i slično, cena je niža i mogući su konkretni dogovori.
Prijave slati na adresu : saneko98@yahoo.com , sa naznakom: za seminar.

                                                                                 Позив за запослене у образовању

Програм сталног стручног усавршавања “ Допринос одрживом развоју,еколошким акцијама и увођење иновација заштите животне средине у праксу“, одобрен од  Завода за унапређивање образовања и васпитања и објављен на страници  http://www.zuov.gov.rs
за школску 2012/2013. годину.
Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета
– средња стручна школа, наставник стручних предмета
– средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета,
– у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи,
медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика,
стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник
(педагошки асистент и помоћни наставник),
директор/помоћник директора

Програм „Допринос одрживом развоју,еколошким акцијама и увођење иновација заштите животне средине у праксу», 27 и 28.септембра 2012.године.Програм намењен стручном усавршавању наставника, васпитача, медицинских сестара – васпитача,стручних сарадника и директора.
КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ
Уколико сте заинтересовани за стручно усавршавање на дводневном семинару пошаљите попуњен пријавни формулар најкасније до 21-ог септембра, 2012-е до 17. часова. Пријавни формулар се налази у наставку овог документа и њега треба послати електронским путем на е-мејл: или факсом на 011 2334423

Seminar SAN EKO

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar