Strani ekološki sajtovi

· Friends of the Earth
Friends of the Earth je neprofitna organizacija posvećena zaštiti planete od degradacije prirodne okoline.

· Clean Air Council
Neprofitna ekološka organizacija koja se izdržava od svojih članova i koja je posvećena zaštiti prava građana Pensilvanije na svež vazduh.

· Environmental Defense
Environmental Defense je neprofitna ekološka grupa koja ima četiri glavna cilja: (1) Stabilizacija klime na Zemlji, (2) Zaštita svetskih okeana, (3) Zaštita ljudskog zdravlja i (4) Zaštita i reastauracija biološke raznolikosti.

· Scorecard
Scorecard kombinuje podatke iz preko 200 različitih država i federalnih baza podataka kako bi otkrila lokalne ekološke probleme i efekte na zdravlje toksičnih hemikalija.

· Pollution.com
Najnovije vesti vezane za nuklearnu energiju i zagađenje radioaktivnim materijalima i otpadom.

· EPA: Office of Wetlands, Oceans and Watersheds
OWOW obezbeđuje ogromnu količinu informacija kako bi podigla nivo svesti javnosti i uključila ih u borbu za povećanje kvaliteta vode..

· Clean Up Australia
Veoma uspešna australijska organizacija koja vredno radi na uklanjanju ekološkog zagađenja i obrazovanju i podučavanju građana koji žele da nauče kako mogu da žive zelenije.

· Worldwatch Institute
Worldwatch je posvećena obrazovanju i osposobljavanju društva za takav život u kojem će se ljudkse potrebe zadovoljavati bez narušavanja zdravlja prirodnog okruženja.

· Greening Industry
Nove ideje vezane za prevenciju zagađivanja.

· EPA: Acid Rain Program
Cilj Acid Rain Programa je da se značajno smanji emitovanje štetnih suspstanci od strane električnih uređaja, supstanci koje su najodgovornije za pojavu kiselih kiša.

· EPA: Water Management Division
Uključuje činjenice, definicije ključnih termina i izveštaje iz velikog broja država i još mnogo toga.

· Greenpeace: Ozone Crisis
Detalji vezani za Greenpeace-ovu „Protect the Ozone Layer“ kampanju kao i najnovije vesti i resursi.

· Toxics Release Inventory
EPA-in vodič za otrovne supstance koje se koriste, proizvode, prevoze i ispuštaju u prirodnu okolinu.

· National Oceanic and Atmospheric Administration
NOAA nas vodi i uči kako da zaštitimo okeane i obalske resurse i sprovodi istraživanja kako bi poboljšala i produbila naše razumevanje prirodne okoline od koje svi zavisimo.

· Union of Concerned Scientists
Union of Concerned Scientists radi na tome da obezbedi da svi ljudi imaju čist vazduh i energiju, kao i zdravu hranu u dovoljnim količinama.

· Enviro$en$e
Jedno mesto posvećeno prevenciji zagađivanja i borbi protiv zagađivača.

· Save Our Seas
Misija SOS-a je da zaštiti i oživi svetske okena za svetlu budućnost svih oblika života na planeti.

· The Nature Conservancy
The Nature Conservancy kupuje i štiti milione hektara ugroženih prirodnih staništa.

· Capitol Reports/ Environmental News Link
Obezbeđuje ekološke vesti i istraživačku pomoć vezanu za različite teme, od zagađivanja pa sve do promene klime.

· Nelson Institute of Environmental Medicine
Jedan od najstarijih i najprestižnijih centara za istraživanje uticaja zagađenja okoline na zdravlje ljudi.

· Climate Institute
Climate Institute radi na tome da zaštiti ravnotežu između klime i života na zemlji tako što posreduje u razgovorima između naučnika, političara, biznismena i građana.

· Clean Water Action
Nacionalna organizacija građana koja radi na obezbeđivanju čiste, bezbedne i isplative vode, kao i na prevenciji zagađenja koja ugrožavaju naše zdravlje.

· The Southwest Network for Zero Waste
Ovaj web sajt će vam obezbediti alata i resurse koji će vam omogućiti da smanjite zagađenje i istvoremeno uštedite pare.

· Environmental News Network
ENN pokriva najnovije ekološke vesti, uključujući aktuelna zagađenja.

· EPA: Office of Transportation and Air Quality
Bavi se zaštitom zdravlja građana i prirodnog okruženja tako što kontroliše zagađenje vazduha od strane motornih vozila, goriva i drugih uređaja, kao i motivišući ljude da koriste transporte koji minimiziraju emisiju štetnih gasova.

· Environmental Working Group
Glavni obezbeđivač sadržaja za interesne grupe i zabrinute građane koji se bore za zaštitu životne okoline.

· GREEN: Global Rivers Environmental Education Network
Inovativni, ka akciji okrenut pristup obrazovanju vezanom za reke i prirodnu okolinu, zasnovan na interdisciplinarnom modelu obrazovanja.

· NIPR–New Ideas in Pollution Regulation
Web sajt za istraživače, službenike vlada, i građane zainteresovane za razumevanje i poboljšanje kontrole nad industrijskim zagađenjem, posebno u zemljama u razvoju.

· Living on Earth
Ovaj nedeljni radio program pokriva razne ekološke teme, uključujući zagađenje, razvoj i transport.

· Environmental Bureau of Investigation (EBI)
Posvećen zaštiti javnih resursa kroz primenu i sprovođenje zakona vezanih za zaštitu prirodne okoline.

· Noise Pollution Clearinghouse
Njihovi napori su usmereni ka kreiranju biblioteke resursa i alata vezanih za zagađenje bukom, uspostavljanje linkova ka grupama koje imaju slične kolekcije, uspostavljanje mreža između lokalnih aktivista buke, učestvovanje u zajednicama koje rade na smanjenju buke, kao i borba za strožiju kontrolu i donošenje zakona o kontroli buke.

· Natural Resources Defense Council
NRDC koristi zakon, nauku i podršku više od 400,000 članova kako bi zaštitila divlji život na planeti, kao i divlja mesta i kako obezbedila zdravo prirodno okruženje za sva živa bića.

· Pacific Rivers Council
Neprofitna organizacija koja je strastveno posvećena zaštiti tekućih voda i živih vrsta koje žive u njima.

· Sierra Club
Vodeća ekološka organizacija sa odeljenjima u svih 50 država u SAD-u i u Kanadi.

· World Wildlife Fund
Informacije o WWF-ovoj globalnoj kampanji da se smanji upotreb toksičnih hemikalija.

· U.S. Water News Online
Pronađite najnovije vesti vezane za vodu i vodene resurse, uključujući izvore vode, kvalitet vode, zaštita vode i još mnogo toga.

· Burning Issues
Činjenice, vesti i najnovija istraživanja vezana za zagađenje vazduha.

· Earth 911
Saveti i trikovi za kupovinu koji će vam omogućiti da smanjite zagađenje vode i vazduha, kao i uštedu energije, kao i aktuelne informacije vezane za kvalitet voda na plažama, i sve to je dostupno na Earth 911.

· Center for Sustainable Systems
Obrazovanje zainteresovanih za prevenciju zagađenja vode i vazduha.

· Earthshots: Satellite Images of Environmental Change
Earthshots je elektronska knjiga koja predstavlja Landsat slike pre i posle velikih zagađenja u zadnjih 27 godina.

· DOE Pollution Prevention Information Clearinghouse
Centralizovani izvor informacija od US Department of Energy Pollution.

· Exxon Valdez Oil Spill Trustee council
Ažurirane slike, publikacije, polise, vesti i još mnogo toga vezano za eliminisanje posledica izlivanja Exxon Valdez-a.

· Keep America Beautiful
Neprofitna organizacija koja obrazuje pojedince kako da na pravi način smanje, ponovo upotrebe, recikliraju i rukuju sa otpadom.

· The National Atmospheric Deposition Program/National Trends Network
Prikuplja podatke koji omogućuju predviđanje kratkoročnih i dugoročnih geografskih i klimatskih trendova.

· IPEN-The International POPs Elimination Network x
Misija IPEN-a je da radi na globalnoj eliminaciji otpornih organskih zagađivača, na socijalno prihvatljiv način.

· 20/20 Vision
Bori se za redukciju zagađivanja, razvoj i druge teme vezane za ekologiju.

· American Rivers
Misija American Rivers je da zaštite i vrate u život američke sisteme reka i razvijaju ekološku svest i etiku.

· Clean Air Society of Australia and New Zealand
Obezbeđuje forum za diskusije kao i kontakte između onih koji se bore za ekološke ciljeve.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar