Vrbas: Ekološka katastrofa na deponiji!

Hiljade tona nafte na komunalnoj deponiji u Vrbasu!
Mimo zakona, a uz prećutnu saglasnost lokalnih čelnika, na komunalnoj deponiji u Vrbasu od početka 2014. godine završilo je više hiljada tona naftne isplake sa bušotina u Srbobranu i u Turiji, piše Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE)

Vrbas - Eko katastrofa

Privatne firme potpisale su ugovore s Javnim komunalnim preduzećem Standard iz Vrbasa, čime im je omogućeno da na komunalnoj deponiji istovaraju takozvani inertni rudarski otpad.
Posao je sklopljen u periodu kada je Naftna industrija Srbije najavila sanaciju dvadesetak isplačnih jama na teritoriji srbobranske opštine, naveo je VOICE.
Ugovori su potpisani sa nekoliko privatnih operatera, među njima „Modekolo“ i „Brem grupa“, iz Beograda, koja su angažovana na sanaciji naftnih bušotina u srbobranskoj opštini. ; VOICE je naveo da je javnost saznala za aranžman sa više od godinu dana kašnjenja, nakon što je nadležnim organima podneta anonimna krivična prijava.
JKP Standard je nakon toga naveo da nije u pitanju otpadna isplaka, već „zemlja rudarskog kvaliteta“, koja je „idealna za prekrivanje depresija i smanjivanje neprijatnih mirisa na deponiji“.
U izveštaju o napretku Srbiju u pridruživanju EU kao ključni izazovi u periodu 2014-2015. u oblasti zaštite životne sredine, navedeni su i problemi sa deponijama.
U Srbiji postoji 3.500 sanitarnih deponija, od kojih je samo šest usklađeno sa evropskim regulativama, a problem postoji i kada je u pitanju dostavljanje podataka u nacionalni registar ispuštanja i prenosa od strane operatera iz oblasti poljoprivrede i rudarstva, navodi se u tom izveštaju.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar